1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Let op: Als gevolg van whiplash-klachten naar aanleiding van een verkeersongeval, is de aanname van nieuwe cliënten beperkt. Als u contact opneemt, bekijken we wat mogelijk is.

Rozemarijn Veldhuis

Onderwijs Praktijk Texel

Onderwijs Praktijk Texel is een dienstverlenend expertisecentrum onder leiding van Rozemarijn Veldhuis en biedt particuliere begeleiding voor kinderen en volwassenen die verder willen in hun ontwikkeling.

Ik werkte in diverse (leidinggevende) functies in het basis-en voortgezet onderwijs en ben gediplomeerd remedial teacher (Master SEN) en intern begeleider. Naast een studie Nederlands heb ik mij gespecialiseerd bij Bureau Ojemann in het beelddenken als beeldddenkonderzoeker en ben ik volledig gecertificeerd Beeld en Brein® trainer. Door het samenvoegen hiervan met o.a. de Matrix methode, de leerstrategie van Davis en mijn jarenlange ervaring met coaching, is een unieke werkwijze ontwikkeld.

De basis van waaruit Onderwijs Praktijk Texel begeleidt, komt vanuit brede onderwijservaring, opleidingen op het gebied van o.a. meervoudige intelligentie, leerstijlen, hart-brein leren, integratieve kindertherapie, hoogbegaafdheid en hoogbegaafdheid in combinatie met een leerstoornis.
Rozemarijn volgde Masterclasses bij Ban Har Yeap op het gebied van het vernieuwende en ruimtelijk-inzichtelijke Singapore rekenen. De opgedane kennis vormt de basis van een denkwijze, die zij op een unieke manier aanbiedt en die leidt tot een andere manier van leren.

Image

Aanbod

Basis onderwijs

Basis onderwijs

Als het leren op school niet zo goed gaat is dat voor een kind vervelend. Op veel scholen is een remedial teacher aanwezig. Er is aandacht voor extra zorg voor die kinderen, die dat nodig hebben.

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt, met de invoering van de basisvorming en de Tweede Fase, het belang van het op effectieve wijze zelfstandig leren, of het “leren leren”, benadrukt.

Volwassen

Volwassen

Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal* Om als organisatie succesvol te zijn is het van belang dat medewerkers optimaal functioneren en effectief communiceren (met elkaar).

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, structuur, respect, vriendschap en vooral plezier zijn sleutelwoorden binnen de praktijk.

Ik kan goed luisteren, begin met de tijd voor u te nemen en heb snel door waar de kern van een probleem ligt.
Doordat ik in staat ben een sfeer te creëren waarin men het aandurft om te zeggen waar het om gaat, kan ik op zoek naar de vraag achter de vraag. Door mijn empathisch vermogen in combinatie met mijn doortastendheid, krijg ik snel dingen voor elkaar.
Ik pak geen symptomen aan, maar richt mij op de oorzaak van het probleem waarbij zoveel mogelijk evidence-based en practice-based wordt gewerkt.

Als adviseur ga ik naast de ouders staan en help bij het zoeken naar de volgende stap.
In de rol van coach of begeleider zeg ik wat ik waarneem en waar het op staat. Ik bied hulp om letterlijk en figuurlijk weer in beweging te komen. Stagnatie in het leerproces zie ik als een aanwijzing dat het anders moet.

Mensen en organisaties doen er voor mij toe. Ontwikkeling gaat met vallen en opstaan gepaard, dat fascineert mij. Dat kan zich uiten door verlamming en verkramping die de plaats kunnen innemen van daadkracht, vrijheid en leren.
Het ene kind loopt vast met spelling omdat het de regels maar niet kan onthouden, de ander heeft behoefte aan meer structuur of durft juf niets te vragen. Succeservaringen komen steeds minder voor, wat ten koste gaat van de motivatie, het zelfvertrouwen of de zin om naar school te gaan.

Ik bied zowel volwassenen met een hulpvraag als ouders en hun kinderen een mogelijkheid om verder te kunnen waar hun mogelijkheden of de mogelijkheden van de school ophouden en zorg dat het vrijheidsgevoel herovert en vergroot wordt.

Goed in je vel…dan leer je wel!