1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Volwassen

Logica brengt je van A naar B

Verbeelding brengt je overal*

Om als organisatie succesvol te zijn is het van belang dat medewerkers optimaal functioneren en effectief communiceren (met elkaar).Hoe kunnen we dat bereiken? Hoe groeien uw medewerkers succesvol en worden resultaten behaald?

Onderwijs Praktijk Texel is een trainingsbureau voor persoonlijke ontwikkeling binnen persoonlijke en professionele contexten.

We leven in het zogeheten informatietijdperk. Kennis, informatie en inzichten groeien in toenemende mate. De snelheid waarmee de informatie tot je komt gaat steeds sneller. Maar ook het aanbod van kennis en informatie neemt exponentieel toe!

Image

Naast het vinden van specifieke kennis en informatie, die voor ons nodig en nuttig is, is het van essentieel belang om snel informatie te kunnen filteren, sorteren, selecteren, en vervolgens op een persoonlijke wijze te verwerken. Iedereen die veel informatie heeft te verwerken, of het nu naar aanleiding van studie of werk is, heeft al snel de behoefte om efficiënter de benodigde informatie te verwerken. Immers, tijd is een kostbaar goed!

Vaak wordt binnen een organisatie een situatie op dezelfde wijze benaderd en heeft men daardoor moeite met innovatie, verandering, het benutten van de eigen creativiteit en communiceren (met anderen). Het perspectief van waaruit situaties worden benaderd en de manier waarop wordt gecommuniceerd bepaalt de wijze waarop men informatie ontvangt en verwerkt.

Dit kan zowel visueel als auditief zijn. Uit onderzoek is gebleken dat er mensen zijn die grotendeels visualiseren (beeld denken). Anderen verwerken de informatie grotendeels auditief (taal denken). Door dit verschil in denken is communicatie op de werkvloer vaak een struikelblok en hierdoor de innovatie en creativiteit minimaal.

Onderwijs Praktijk Texel helpt in deze toenemende mate van complexiteit bij persoonlijke en organisatorische ontwikkeling. Kijk bij onze diverse trainingen en workshops voor meer informatie over hoe je meer uit jezelf kunt halen.

Ook voor volwassenen die zich willen blijven ontwikkelen en zich nieuwe leerstof vlot en gedegen eigen willen maken, blijken deze training en workshops zeer effectief!

*Albert Einstein

Workshop: Toepassen

Tijdens deze workshop ligt de nadruk op het toepassen van de conceptmap (mindmap). Een mindmap is op vele terreinen te gebruiken, zoals:

Notuleren: Tijdens een vergadering komt het aan op goed luisteren en opschrijven wat voor alle deelnemers straks het belangrijkste is om te weten. Na de vergadering moet je dat kort en bondig formuleren, zodat iedereen weet wat er is afgesproken.

Brainstormen: Tijdens een brainstormsessie, worden ideeën of probleemstellingen op een snelle en overzichtelijke manier vorm gegeven in een mindmap zonder dat er sprake is van enige kritiek. Pas later worden de ideeën bekritiseerd. Het proces wordt geleid door een objectieve persoon.

Presentaties maken: Een goede presentatie geven kan iedereen. Het is een kwestie van goede voorbereiding en veel oefenen. Met behulp van een concept map (mindmap) kun je je informatie gestructureerd weergeven

Plannen en organiseren: Plannen is nodig om werkzaamheden van uzelf of projecten te structuren en te beheren. Met behulp van de concept map (mindmap), leert u uw werk beter in te delen en houdt u het overzicht. Dit kan onnodige stress voorkomen.

Workshop: Respecteer Jezelf

We leven in een tijd waarin veel eisen aan ons als persoon, maar ook als werkgever of werknemer, worden gesteld. Een belangrijke vaardigheid die nodig is om succes te ervaren is zelfrespect of vertrouwen in jezelf. De workshop geeft je een leidraad voor het tot stand brengen van persoonlijke groei, waardoor je beter kunt omgaan met je persoonlijke omgeving, je werk en je collega’s.

Workshop: Beter Leren

Met mindmaps/conceptmaps ben je op een slimme manier bezig met informatie. Omdat je niet met zinnen werkt, maar met kernwoorden, kleuren en afbeeldingen, ben je op een creatieve en leuke manier bezig met je studie. Je ordent de gegevens op een logische manier, waardoor problemen makkelijker zijn op te lossen. Tijdens de workshop ervaar je hoe je een samenvatting maakt over een onderwerp. Op dezelfde manier is het mogelijk een college- of boekverslag te maken. Je zult zien hoe gemakkelijk het leren daarna zal gaan!

Workshop: Communiceren

Soms verloopt de samenwerking met collega’s, medewerkers, leidinggevenden moeizamer dan je zou wensen, met als gevolg dat doelstellingen binnen het bedrijf niet worden gehaald. Boodschappen komen niet of slechts gedeeltelijk over, in een vergadering lukt het niet je standpunt helder over te brengen. Kennis van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen is essentieel voor effectieve persoonlijke communicatie. In deze workshop krijg je een beter inzicht in je eigen manier van communiceren en hoe je je boodschap op een andere manier duidelijk kunt maken.