Een lezing over de theorie en de praktijk van het visuele leersysteem bij mensen, oftewel: beelddenken.

Ieder mens wordt als 100% beelddenker geboren. In de jaren daarna ontwikkelt zich het vermogen om met taal (woorden en begrippen) te denken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen rond het 4e levensjaar een voorkeur ontwikkelen voor of het visuele leersysteem (beelddenken) of het talige leersysteem (taaldenken). 

Ons onderwijs werkt vanuit het talige leersysteem. Beelddenkers hebben het daarom vaak moeilijk op school. In de onderbouw (groep 1 en 2) lijken ze nog goed mee te kunnen met de rest van de groep, maar vanaf groep 3 ontstaan problemen bij het automatiseren van lezen, het spellen en/of het rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger op leggen; het is een slimme, ondernemende leerling, vol enthousiasme en creativiteit… waar zit het probleem? 

Door de nog grote onbekendheid bij leerkrachten, ouders en specialisten met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkende kinderen niet als zodanig herkend en/of verkeerd gediagnosticeerd (dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS). Zo ontstaan er met de jaren steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.  

Scholen, ouderverenigingen en andere belangstellenden kunnen contact opnemen, samen bespreken wij de mogelijkheden om een presentatie op maat en naar wens verzorgen.