1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Ouderschaps Training

Rozemarijns filosofie over ouderschap is dat wanneer je tegemoetkomt aan alle behoeften van je kinderen, je emotioneel krachtige, zekere en verantwoordelijke kinderen hebt.
Als je aan al hun wensen tegemoetkomt, krijg je verwende, losgeslagen en respectloze kinderen.

Zij is gecertificeerd Love and Logic ® Trainer en volgde opleidingen hiervoor in de Verenigde Staten.

‘’VOED OP MET HART EN ZIEL.’’

‘’Ik begrijp het niet. De manier waarop ik door mijn ouders ben opgevoed en die zo effectief was, lijkt niet te werken bij de kinderen van deze tijd.” Herkent u dit? Vele ouders vragen zich af wat ze moeten doen en zijn gefrustreerd omdat de oude, tot nu vertrouwde, aanpak en opvoedingstechnieken niet tot de gewenste resultaten leiden.

Heel wat tegenstrijdige ideeën zijn de laatste dertig jaar gelanceerd. Vele hiervan lijken op het eerste gezicht te werken, maar blijken uiteindelijk toch niet te leiden tot het gewenste doel van respectvolle, verantwoordelijke kinderen die een volwaardig lid van het gezin en de maatschappij zijn.

Er is nu een opvoedingsstijl ontwikkeld waarmee kinderen liefdevol begeleid worden door hun ouders terwijl tegelijkertijd van de kinderen respect en verantwoordelijkheid wordt verwacht.

De training is gericht op het leren van eenvoudige, praktische technieken om te ondersteunen in het opvoeden door u als liefhebbende ouders, tot respectvolle kinderen die zelfstandig denken en verantwoordelijkheid kunnen dragen.

HOE DOEN WE DIT?

Door ons gezin te leiden op een wijze waarop de maatschappij werkt.
Door kinderen de mogelijkheid te geven het leeuwendeel van het denkwerk te doen.
Door kinderen de mogelijkheid te geven om hun eigen problemen op te lossen.
Door onze kinderen toe te staan van hun fouten te leren.

Veel ouders willen dat hun kinderen goed voorbereid de maatschappij in gaan en zij weten dat dit betekent dat kinderen fouten zullen maken en verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun fouten. Maar deze ouders vergeten zelf vaak om hun kinderen aan te spreken op foute beslissingen omdat zij bang zijn dat hun kind hen dan niet meer aardig vindt. Dit zorgt ervoor dat ouders ongewenst gedrag accepteren omdat zij het gemakkelijker vinden de schuld van het onverantwoordelijke gedrag van hun kinderen aan anderen, inclusief zichzelf, te geven.

‘’VOED OP MET HART EN ZIEL’’

leert hoe we empathie, liefde en begrip gebruiken in plaats van kinderen te vertellen wat de consequenties van hun gedrag in de vorm van straf zullen zijn.
Deze ouderschapscursus leert ouders hoe zij hun kinderen op deze speciale manier verantwoordelijk kunnen houden voor hun eigen gedrag.


‘’VOED OP MET HART EN ZIEL’’

zorgt ervoor dat kinderen hun ouders gaan zien als ‘’de goede’’ en hun eigen slechte keuzes als ‘’de slechterik.’’ Als kinderen regelmatig deze ervaringen hebben, ontwikkelen zij hun geweten in de vorm van een interne stem die zegt: ’’Ik vraag me af wat ik mezelf aandoe door de keuze die ik nu ga maken.’’ Kinderen die deze innerlijke stem ontwikkelen staan aanzienlijk minder onder invloed van groepsdruk.

Wat kun je als ouder nog meer wensen? Dat is toch een geweldig geschenk aan je kind? Ouder-kind relaties worden versterkt, het gezinsleven wordt rustiger en we krijgen tijd om van onze kinderen te genieten in plaats van het gevoel te hebben door hen gebruikt te worden of door hen van ouder veranderd te worden tot politieagent.

De cursus bestaat uit vijf verschillende modules, gegeven op vijf avonden. Er wordt in kleine groepen gewerkt.
Voor verdere informatie over de cursus neemt u contact op met Onderwijs Praktijk Texel.