1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen vertonen een grote honger naar kennis en nieuwe inhoud. Zonder
veel inspanning pikken ze leerinhouden op. Meestal ontwikkelen ze weinig of geen leer- of
studievaardigheden. Ze vervelen zich snel. Hun intelligentie gebruiken ze soms om problemen te ontwijken. Als hun grote parate kennis en snelle geest niet meer volstaan om voldoende te presteren, kunnen ze faalangst en problematisch uitstelgedrag ontwikkelen.

Zwakke kanten

Kennishonger
– Stellen veel en onverwachte vragen, lijken
soms problemen te zoeken waar er geen zijn.
– Blijven doorvragen, drammen door.
– Haken af bij herhaling en uit het hoofd
leren.
– Weinig motivatie voor het klassikale aanbod.

Leervaardigheden en werkhouding
– Presteren onder hun niveau, wisselende resultaten.
– Onvoldoende aandacht bij lezen van of luisteren naar instructies.
– Weigeren te leren wat ze niet zinvol vinden.
– Gebruiken aangeleerde methodes niet nonchalant, snel tevreden, geven snel op.
– Kloof tussen “begrijpen” en “beheersen”.
– Afwezig, overweldigd door indrukken, prikkels of stemmingen.
– Zwakke concentratie en fouten bij eenvoudige opdrachten of herhaling.
– Hekel aan routinetaken.

Sterke Kanten

Kennishonger
– Weet- en leergierig, diep op dingen doorgaan.
– Kennis van eigen interessegebieden is groot.
– Scherp waarnemen en observeren.
– Grote denksprongen.
– Sterk ontwikkeld creatief/divergent denken.

Leervaardigheden en werkhouding
– Goed geheugen, prestatiegericht.
– Sterk redeneervermogen, leggen snel verbanden, bedenken creatieve oplossingen.
– Bij voldoende uitdaging grote vooruitgang in leren, snel verwerken van veel leerstof.
– Snel en graag zelfstandig werken.
– Focussen zich sterk bij interesse.
– Bij de les blijven, ook al lijken ze niet betrokken of vertonen ze storend gedrag.
– Bich concentreren op meerdere zaken tegelijk.