1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Zandspel

Zandspel is ontwikkeld vanuit de integratieve kinder- en jeugdpsychotherapeutische praktijk. Wanneer een kind een bepaald probleem moeilijk kan verwoorden vormt het zandspel een speelse manier om tot vormgeving te komen. Door middel van het zandspel krijgt een onderwerp vanzelf vorm en biedt het uitspelen mogelijkheden om dat wat innerlijk speelt, in handelen om te zetten.

De binnenwereld, het denken en voelen, komt in verbinding met de buitenwereld, het doen en zeggen.

Op speelse wijze doet het integratief zandspel een beroep op het kind om het geheel op eigen, beeldende wijze vorm te geven. Het zandspel is daarmee een non-verbale uitdrukkingsvorm en een afspiegeling van de wijze waarop het kind zijn binnen- en buitenwereld organiseert.
De rol van de begeleider is om het kind zoveel mogelijk ruimte te bieden zelf aan de slag te gaan. Rozemarijn nodigt het kind uit en heeft vertrouwen in het zelfredzaam zijn.

Het zandspel geeft informatie over:
* Het cognitieve aspect: hoe verkent het kind zijn wereld.
* Het sociaal-emotionele aspect: hoe beleeft het kind zijn wereld.
* Het pedagogisch aspect: hoe gaat het kind met zijn wereld om.
* Het psycho-sociale aspect: hoe gaat het kind met Ik, de ander en de anderen om.

Onderwijs Praktijk Texel gebruikt het zandspel met name als (aanvullend) diagnosticerend middel.
In de behandelfase kan het ingezet worden ten behoeve van verdieping en verwerking van de problematiek op de genoemde terreinen.
Het kind wordt uitgenodigd in het zand de oplossing of de nieuwe situatie neer te zetten.
Door de verhaallijn nog eens te vertellen, leert het kind de aandacht te richten op doelen en vindt een integratie plaats van de binnen- en buitenwereld.

Het kind geeft hier de richting, het tempo en zijn oplossingen aan.