1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Davis methode

Verwarring bij bijvoorbeeld de p b q d? Hoe schrijf je ook al weer bed?

De meeste mensen gebruiken de taalgebieden uit de linkerzijde van het brein bij lezen, spellen of rekenen. Als je dyslexie hebt of in beelden denkt, werkt dat anders. Uit onderzoek* blijkt dat je een ander deel van het brein aanspreekt als je leest. In plaats van de taalgebieden in de linker hersenhelft, worden de visuele, ruimtelijke gebieden aan de rechterkant actief. Deze visie heeft in Nederland nog niet zoveel aanhangers onder dyslexiedeskundigen, maar in bijvoorbeeld de Verenigde Staten heeft Dr. Sally Shaywitz via fMRI-scans aangetoond dat dyslectici op een andere manier informatie verwerken.

Het kind en de volwassene met voorkeur voor het gebuik van het ruimtelijk-inzichtelijk geheugen ( de rechter hersenhelft) kan zaken vanuit verschillend perspectief bekijken. Het kan er als het ware ‘’omheen lopen.’’ Dat is wat er gebeurt bij deze letters. Dan is er toch geen verschil? Zo ontstaat verwarring.

Als je het probleem wilt verhelpen, kan dat dus het beste met een methode die uitgaat van de sterkere, rechter hersenhelft. Ron Davis ontdekte dat de meeste mensen met leerproblemen zich iets goed kunnen voorstellen (visualiseren) en een goed ruimtelijk inzicht hebben. Zijn methode maakt gebruik van dat denken in beelden. Hierdoor wordt ontdekt hoe je kunt schrijven, lezen of rekenen.

Onderwijs Praktijk Texel leert het kind hoe het zich letters, symbolen en begrippen die verwarring veroorzaken, eigen kan maken. Het kind leert de aandacht bij het werk te houden. In het begin is dat astig.

Het beeld in de hersenen wordt in overeenstemming gebracht met wat je ogen zien. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van klei, soms ook van chenilledraad. Vervolgens worden de kleibeelden opgeslagen in de hersenen als herinnering, zodat het gemakkelijk teruggevonden kan worden. Op deze manier lukt het om de verwarring weg te nemen. Het kind doet eigen ontdekkingen en maakt zich zo de letter, het getal of het begrip eigen terwijl ook de aandacht beter gericht wordt. En weet hoe het bed schrijft.

1. Simos et al. Brain activation profiles in dyslexic children during non-word reading: a magnetic source imaging study. Neurosci Lett. 2000 Aug 18;290(1):61-5.
2. Backes et al. Atypical brain activation of reading processes in children with developmental dyslexia. J Child Neurol. 2002 Dec; 17(12): 867-71.
3. Ingvar et al. Residual differences in language processing in compensated dyslexics revealed in simple word reading tasks. Brain Lang. 2002 Nov; 83(2):249-67.
4. Cohen et al. Visual word recognition in the left and right hemispheres: anatomical and functional correlates of peripheral alexias. Cereb Cortex. 2003 Dec;13(12):1313-33.