1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Huiswerk- en studiebegeleiding

Voor veel leerlingen is huiswerk iets dat er gewoon bij hoort, soms leuk en soms niet. Het vraagt tijd, je spant je in en je presteert goed (genoeg). Er zijn leerlingen die zich voelen uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen met goede resultaten en goede cijfers/beoordelingen met aansluitend een mooi rapport. Deze leerlingen weten hoe zij op een bepaald moment tot gewenste resultaten moeten komen en staan mede daardoor opgewekt en actief in het leven.

Er zijn leerlingen die zonder gerichte inspanning toch tot (erg) goede prestaties komen. Dat is voor dat moment prettig. Zij hebben daardoor tijd voor de leukere zaken in het leven. Vaak lopen deze leerlingen op latere leeftijd aan tegen een onvermogen om langdurig inspanning te leveren bij werk dat vraagt om inzet, doorzettingsvermogen en planning. Sommige leerlingen herkennen op latere leeftijd dit gebrek aan inspanningsvaardigheden en ontwikkelen dit alsnog.

Daarnaast zijn er leerlingen die niet vanzelf de juiste leerstrategieën toepassen, maar wel de inspanning willen leveren dit te leren. Zij kunnen met nieuw aangeleerde vaardigheden tot betere prestaties komen.

En dan zijn er de leerlingen die de motivatie tot leren op school kwijt zijn. Motivatie heeft alles te maken met denken en voelen. Onder de oppervlakte is vaak verdriet en angst waar het gedrag iets anders doet vermoeden.

Image

Er zijn veel oorzaken te noemen die effectief leren belemmeren. Leren heeft op de eerste plaats te maken met wie je bent. Met wat je voelt en wat je denkt. Het denken over jezelf, over school, over de toekomst, over leren en presteren, over fouten maken, over je omgeving, over talenten. Denken en voelen bepaalt gedrag. De leerling is zich hier vaak niet van bewust en/of in staat het denken en handelen constructief te veranderen. Het heeft dan geen zin om de leerling onder druk te zetten, te straffen of zelfs te beoordelen op zijn leerattitude. Het heeft geen zin om te vertellen dat het zijn toekomst vergooit of dat de leerling meer kan dan hij of zij laat zien. In feite nemen wij, opvoeders en leraren, daarmee de leerling en zijn signalen niet serieus.

Wanneer een leerling zich gezien voelt dan kan er een opening ontstaan om samen te kijken naar waar zijn pijn vandaan komt. Soms is een gesprek voldoende om een leerling te motiveren tot leren, soms zal de faalangst moeten worden bekeken en soms zijn nieuwe vaardigheden genoeg om succeservaringen te gaan beleven. De leerling die zichzelf leert kennen, kan beter kiezen, durft beter voor zichzelf op te komen en kan aanvaarden wat niet goed lukt. De leerling zal sterker in zijn omgeving staat en in staat zijn om eigen talenten te zien en te ontwikkelen.
Problemen bij leren zijn: automatiseren, leesproblemen, concentratieproblemen, een slecht lees- of luistergeheugen, samenwerking tussen ogen, grote gevoeligheid voor boodschappen van begeleiders of leeftijdsgenoten, geen gevoel van veiligheid in de groep, motorische problemen, sociale geremdheid, problematische thuissituatie, niet taalgericht zijn, vaak dagdromen, problemen met vrienden, onderpresteren, overvraagd worden, in beelden denken, niet goed kunnen plannen, demotivatie, gedragsproblematiek, grenzeloos zijn. Met ander woorden: voelen, denken en doen kunnen leren en presteren belemmeren.

Bij Onderwijs Praktijk Texel streven wij naar een aanpak, waarbij we de leerling willen coachen op basis van inzicht in zichzelf met zijn blokkades of specifieke school/gedragsproblemen. We formuleren een leervraag en we bepalen samen een route, die de leerling helpt zijn weg te kiezen.