Voor sommige kinderen is rekenen een fluitje van een cent, voor anderen een regelrechte kwelling. In plaats van traditionele sommen wordt op school meer en meer een ander soort sommen, redactiesommen of ook wel realistisch rekenen genoemd, aangeboden.
Deze sommen hebben te maken met het dagelijkse leven, met alledaagse gebeurtenissen. Veel kinderen hebben hier moeite mee. Op school mogen de kinderen deze sommen op allerlei manieren, door hen zelf bedacht, oplossen.
Redactiesommen stimuleren kinderen om een eigen strategie te bedenken.
Maar als rekenen lastig voor je is, is dit heel lastig want welke strategie moet je kiezen?

Rekenzwakke kinderen hebben baat bij één vaste strategie.
Daar komt ook nog eens bij dat het realistisch rekenen erg talig is. De opgave moet eerst goed gelezen én begrepen worden, voordat het kind de opdracht uit kan voeren.
Kinderen die moeite hebben met lezen, hebben moeite met redactiesommen. Hoe moet de som geïnterpreteerd worden? Realistisch rekenonderwijs biedt te weinig langdurige oefening om tot het automatiseren van de basiskennis te komen. Goede basiskennis, gebaseerd op inzicht, is noodzakelijk voordat je aan het realistisch rekenen begint.

Onderwijs Praktijk Texel heeft op basis van het vernieuwende Singapore rekenen een training ontwikkeld waardoor de basiskennis van het rekenen inzichtelijk wordt gemaakt en, afhankelijk van de ontwikkelingsfase en de leeftijd van het kind, wordt geautomatiseerd.

Deze training duurt, afhankelijk van de voorgeschiedenis, 5 tot 10 lessen van 45 minuten en behandelt waar het kind behoefte aan heeft.
Dat kan zijn:

  • plus- en minsommen tot en met 20
  • automatiseren tafels van vermenigvuldiging tot en met 12
  • metriek stelsel
  • klokkijken
  • geldrekenen
  • redactiesommen met de Kleurmethode

Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk leeringangen en wordt aangeboden op een wijze die aansluit bij de leerstijl van het kind