Het Wereldspel

Het wereldspel is een onderdeel van het individueel onderwijskundig onderzoek en is een projectief onderzoeksmiddel. Het is een non-verbaal onderzoeksmiddel. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het   dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er  sprake is van beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind. Om te kijken hoe het kind zijn/haar taken aanpakt en welke strategieën het kind gebruikt,  wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal.

Belangrijk is om te ontdekken hoeveel (leer)stof een kind aankan en hoe complex deze (leer)stof mag zijn. Of anders gezegd: Welke hoeveelheid, complexiteit en moeilijkheidsgraad kan het kind aan? En hoe flexibel is het kind in zijn strategiegebruik?