1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Faalangst

Veel mensen hebben in mindere of meerdere mate last van faalangst. Voor sommigen vormt dit in het dagelijks leven een probleem. Maar wat is faalangst, waar komt het vandaan, en wat kan eraan gedaan worden?

Image

Verschillende soorten faalangst

Cognitieve faalangst (En daarnet wist ik het allemaal nog ….) Cognitie is het leervermogen in mensen. Voor mensen met cognitieve faalangst is het moeilijk te laten zien wat zij aan kennis hebben opgedaan.

Sociale faalangst (Wat zullen zij wel niet van mij denken …) Verlegenheid is een woord dat dicht in de buurt van sociale faalangst komt. Het treedt op in een gesprek, in contact met anderen, een groep toespreken of gewoon bij de kassa.

Motorische faalangst (Op zulke momenten sta ik als “verlamd” ….) Wanneer de motoriek van je lichaam je in de steek laat, sta je stijf van de motorische faalangst. Het kan de grove motoriek zijn bij het springen van een duikplank of het springen over de bok bij de gymles, maar het kan ook betrekking hebben op de fijne motoriek bijvoorbeeld het trekken van mooie rechte lijntjes.

Wat gebeurt er in het lichaam bij angst?

Stel je voor dat je in de oertijd leeft. Er komt een beer op je af. Je hart gaat sneller slaan De adrenaline stroomt door je bloed. Je moet bewegen en denkt alleen nog maar, ik moet vechten of vluchten. Dit is een natuurlijke reactie. Toch moeten wij netjes op onze plaats blijven zitten, tijdens een toets of een examen. De spieren in armen en benen trillen van alle ongebruikte energie. Je hart bonst, er komt te veel zuurstof binnen. Je ademhaling gaat sneller. Je hersenen krijgen een tekort aan zuurstof, waardoor je denkvermogen wordt geblokkeerd.
Gevolgen: “Je kunt niet meer denken – nog meer angst – nog meer adrenaline – nog minder denken”: een BLACK OUT.

Hoe kun je met faalangst omgaan?

De manier waarop feedback ( = reageren op wat iemand gezegd of gedaan heeft) wordt gegeven door mensen uit je omgeving op school, je werk en thuis is heel belangrijk. Maar….. hoe geef je de juiste feedback? Je kunt op een positieve en een negatieve manier reageren.Mensen met faalangst hebben behoefte aan positieve reacties.Door positieve persoonsgerichte feedback, leer je dat je wordt gewaardeerd om wat je bent en niet om wat je doet.
Het is de taak van je partner en/of ouders om je bewust te maken van je sterke, maar ook van je zwakke kanten. Fouten maken mag. Natuurlijk mag er wel eens iets mislukken. Je hoeft niet perfect te zijn.
Toch spelen bij faalangst ook je gevoelens een grote rol: Op positieve gedachten volgt een positief gevoel,: je krijgt een rustig en ontspannen gevoel. Op negatieve gedachten volgt een negatief gevoel, zoals: blozen, hartkloppingen, nervositeit, angst, enz. Leren omgaan met faalangst kan door middel van een training.

 

Hoe herken je faalangst?

Er komt niet uit wat er in zit. Het presteren lijdt onder de overheersende gedachte te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld;
De negatieve gedachten overheersen;
Je weet niet goed hoe je een nieuwe opdracht aan moet pakken. Je kijkt eerst hoe anderen het doen;
Je bent gevoelig voor de sfeer in de klas, thuis of op het werk en bent snel uit balans gebracht als de sfeer niet goed is;
Je wilt graag een positieve reactie krijgen nadat je een taak hebt volbracht. Dit geeft meer zekerheid.

Het trainingsprogramma heeft de volgende vier doelstellingen:

Leren omgaan met faalangst door middel van de R(ationele) E(motieve) T(herapie), onder andere door te praten over denken, voelen en gedrag;

  • Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan;
  • Leren omgaan met je lichaam door middel van ontspanningsoefeningen;

Werken aan een positief zelfbeeld.
Kortom een unieke, effectieve training om, vanuit kracht en rust in jezelf, sterk in het leven te staan in relatie tot faalangst, pesten, leerproblemen en een goed zelfbeeld. Deze training is bedoeld voor iedereen vanaf 12 jaar en wordt gegeven in groepsverband. De kosten voor de complete training bedragen € 195,–