Heeft uw kind moeilijkheden bij het leren tellen en aanvankelijk rekenen, maar u wilt niet gelijk een groot onderzoek laten doen, dan is dit een mogelijkheid. Tedi-Math is bedoeld om indicatoren voor dyscalculie op te sporen. Naast de zwakke punten, worden ook de sterke kanten van het kind aangegeven. De test bestaat uit 6 verschillende onderdelen: telrij, het tellen, inzicht in de getalstructuur, het logisch denken, de rekenvaardigheden en het schattend rekenen. De test is door de COTAN goedgekeurd. 

In het verslag worden de toetsonderdelen beschreven en er wordt een advies gegeven.
Zowel ouders als leerkrachten kunnen leerlingen aanmelden voor deze test, die zowel op school, in een rustige ruimte, als in de praktijk zelf afgenomen kan worden.

Tijdsduur: 60-75 minuten. Doelgroep: kinderen uit groep 2 tot en met groep 5, ook voor oudere kinderen levert deze test waardevolle gegevens op.