1-1200.png
2-1200.png
3-1200.png
4-1200.png

Beeld en Brein ®

De Beeld en Brein® methode is nu ook beschikbaar voor jeugd vanaf groep 5 van de basisschool. In de training Schoolbasis Beeld en Brein® leren kinderen met deze unieke werkvormen te leren en te werken. Tevens bevat deze training een groot deel mentale weerbaarheid, omdat juist in de basisschoolleeftijd de faalangst en onzekerheid ontstaan. Schoolbasis Beeld en Brein® is gericht op:

Het werken met beide hersenhelften

Door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken,zal het kind bewuster en dus beter leren. 

Het doorgronden van teksten

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring). Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren. Schoolbasis Beeld en Brein® leert kinderen met behulp van een kleurmethode de kernwoorden uit een tekst te halen. Er ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten, waardoor het kind houvast krijgt en zekerder van zichzelf wordt. 

Image

Het omzetten van teksten naar beeld

Door het maken van een Beeld en Brein® Kaart, kan informatie beter worden geleerd en ontstaat er overzicht. Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en het kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen.
 

Het organiseren van werkstukken en verslagen Met behulp van een Beeld en Brein® Kaart kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur. Het leren omgaan met je angsten en onzekerhedenFaalangst, minderwaardigheidsgevoelens en onnodige stress kunnen het kind belemmeren bij het leren. Met behulp van oefeningen en speciale bewustzijnstechnieken leert het kind om te gaan met deze gevoelens. Zowel het innerlijke `sterker staan` als het leren omgaan met probleemsituaties zullen verbeterd worden, waardoor er ruimte komt om te leren.

De training Schoolbasis Beeld en Brein® wordt in kleine groepjes (max. 6 kinderen) gegeven. De lesstof van de training zal verdeeld worden over minimaal acht bijeenkomsten van ruim een uur. Zo wordt voldoende ruimte voor het leerproces en persoonlijke aandacht gegarandeerd. De kosten bedragen : € 225,- per kind, inclusief materiaal, werkboek, gezonde versnaperingen en exclusief het boek Beeld en Brein Schoolbasis.