page2-pasted-graphic

In het voortgezet onderwijs wordt, met de invoering van de basisvorming en de Tweede Fase, het belang van het op effectieve wijze zelfstandig leren, of het “leren leren”, benadrukt. Ook voor het doorlopen van middelbare en hogere beroepsopleidingen is het zelfstandig en efficiënt kunnen omgaan met studiestof onontbeerlijk. Leerlingen van middelbare scholen of studenten van beroepsopleiding of universiteit kunnen bij ons terecht voor begeleiding op het gebied van: planning, huiswerk en studievaardigheden. Wij gaan er van uit dat een leerling vaak meer kan dan hij of zij zelf denkt. Ook volwassenen onderschatten vaak de capaciteiten van een leerling, als het om welke reden dan ook, op school niet naar verwachting presteert. Met de juiste, individuele begeleiding, kunnen leerlingen in vaak heel korte tijd ervaren dat zij wél successen kunnen behalen en wat ook héél belangrijk is: leren kan ook leuk zijn.Voor alle vakken van het voortgezet onderwijs kan hulp geboden worden. De begeleiding is individueel en op maat.