DSC_3427Onderwijs Praktijk Texel biedt een onderzoek aan om beelddenken bij kinderen vroegtijdig te  signaleren door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek, zodat preventieve  maatregelen kunnen worden genomen en het kind wordt geleerd om vanuit zijn/haar mogelijkheden te werken. Door middel van het onderzoek kan worden vastgesteld of de problemen die het kind ervaart veroorzaakt worden doordat hij een beelddenker is. Ook biedt  het rt-ers en groepsleerkrachten handvatten om een leerling met problemen beter te begeleiden. Het Individueel Onderwijskundig Onderzoek bestaat uit drie delen: Het wereldspel een  pedagogisch- en een didactisch deel. Het is een onderzoeksinstrument voor leerlingen in  zowel het basis-als het voortgezet onderwijs.

 

Het Wereldspel
page19-dsc_2769---copy-3Het wereldspel is een onderdeel van het individueel onderwijskundig onderzoek en is een projectief onderzoeksmiddel. Het is een non-verbaal onderzoeksmiddel. Het bestaat uit verschillende soorten materiaal, waarmee een dorp wordt gebouwd. Bij het bouwen van het   dorp laten kinderen zien hoe ze hun wereld verkennen, organiseren, integreren en tot uitdrukking brengen. Uit de manier van bouwen, van vormgeven, kan worden afgeleid of er  sprake is van beelddenken. Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind.
Om te kijken hoe het kind zijn/haar taken aanpakt en welke strategieën het kind gebruikt,  wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal.

Belangrijk is om te ontdekken hoeveel (leer)stof een kind aankan en hoe complex deze (leer)stof mag zijn. Of anders gezegd: Welke hoeveelheid, complexiteit en moeilijkheidsgraad kan het kind aan? En hoe flexibel is het kind in zijn strategiegebruik?

 

Het didactisch onderzoek
page19-dsc_1218-3Uit dit gedeelte komen specifieke gegevens m.b.t. de cognitieve ontwikkeling van het kind naar voren en waardevolle gegevens over de deelstrategieën die het kind hanteert. Hier kunnen strategieën bij zijn die in de klassesituatie verborgen blijven. Het bevat in  ieder geval onderzoek naar de volgende onderdelen:
• Technisch leesniveau (BRUS Een Minuut Toets en Klepel)
• Begrijpend leesniveau ( op drie niveau’s)
• Letterkennis (automatiseren)
• Spelling (specifieke fouten geven specifieke informatie)
• Tekstbegrip
• Schrijven (en/of tekenen) van een verhaal (motoriek, formuleren van woorden en zinnen, spontaan schriftelijk taalgebruik, opbouw van een verhaal)
• Rekenen (automatiseren)
• Leerstijlen (geeft voorkeur voor leren aan en geeft ingangen tot veranderde aanpak)
• Auditief- , lees-, visueel- en kinesthetisch geheugen (Vester- geheugentest)
• Ruimtelijke intelligentietest
• Oog-volgproblemen (Fixatie-Disparatie)
Het onderzoek wordt buiten bijzijn van ouders gedurende 3 à 4 uur afgenomen. De ouder ontvangt een uitgebreid verslag van alle onderdelen met tips en mogelijkheden voor een optimale begeleiding voor de groepsleerkracht zodat de leermethode op het kind kan worden afgestemd en niet andersom. De ouders kunnen de onderzoeksresultaten aan de school verstrekken. De kosten van een beelddenkonderzoek bedragen € 425,-