dst2Als u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, maar u wilt niet direct een groot onderzoek laten doen, is dit een mogelijkheid. De Dyslexie Screening Test is ontwikkeld om te bepalen hoe groot het risico op dyslexie is. Ook kan er uit worden afgeleid wat de zwakkere en sterker kanten zijn van het lezen en spellen. De test bestaat uit 11 verschillende onderdelen: woordenschat, kralen rijgen, woorden lezen, evenwichtstest, klanksplitsing en letterverwisseling, spelling, cijferreeksen achterwaarts, schrijven, lezen, plaatjes en letters benoemen, woordenschat en taalkundige begrippen. Door de COTAN is de test als voldoende beoordeeld.

In het verslag worden de toetsonderdelen beschreven en er wordt een advies gegeven.

Zowel ouders als leerkrachten kunnen leerlingen aanmelden voor deze test, die zowel op school, in een rustige ruimte, als in de praktijk zelf afgenomen kan worden.

CCI30062010_000001

 

 

 

Tijdsduur: 45-60 minuten. Doelgroep: kinderen van 6 tot 16 jaar. Prijs: € 150,00 dit is inclusief intake, verslag en nagesprek. Dyslexie mag alleen gediagnosticeerd worden door GZ psychologen of orthopedagogen, BIG geregistreerd en lid NIP of NVO. Onderwijs Praktijk Texel werkt nauw samen met deze diagnostici.