Als het leren op school niet zo goed gaat is dat voor een kind vervelend.

Op veel scholen is een remedial teacher aanwezig. Er is aandacht voor extra zorg voor die kinderen, die dat nodig hebben. Gedegen onderzoek en een intensieve begeleiding kosten veel tijd en het is voor de school bijna niet mogelijk om dit bij alle kinderen met leermoeilijkheden te realiseren. Meestal heeft de school al heel veel aan de problemen gedaan, maar gaat het kind onvoldoende vooruit. Dan ook kan het verhelderend zijn om een ander vanuit een andere invalshoek eens naar de leerproblemen te laten kijken.

Toch gebeurt het steeds vaker dat ouders een beroep moeten doen op externe hulp om hun kind te helpen bij leerproblemen. Bijvoorbeeld omdat op de basisschool de eigen remedial teacher noodgedwongen als invaller voor de klas staat. Of omdat de remedial teaching uren alleen beschikbaar zijn voor de onderbouw, terwijl hun kind in groep 6 met een rekenachterstand kampt. Maar waarom wachten tot het te laat is?